Услуги

Посока на геодезията

Предоставяне на фотографски материали за полеви работи

Оптимизация на производствения процес с помощта на контури в полевата зона

Визуални данни за състоянието на водните тела

Най-надеждната възпроизведена земна повърхност

Насоки на селското стопанство

Най-рационалното използване на торове

Скорост и качество на отглеждане на насаждения

Екологично чист контрол на вредителите

Навременна борба с плевелите

Гарантиране на екологичността на вашите продукти

Безпилотни решения за опазване на растителността

Засаждане на дървета в ускорен режим

Ефективен начин за интегрирана биологична защита на растенията

Изследвания и анализи

Безпилотни решения за опазване на горите

Безпилотни решения за опазване на горите

Повишен контрол върху работата на вашата компания

Поръчайте услуга

TOP