Регионален Център за Цифрови и Био Технологии

В рамките на реализацията на проект, „Иновационен Хъб за Цифровизация и Био Технологии в Селското Стопанство” “Институт за Прецизно Земеделие”, планира да открие първият си “Регионален Център за Цифрови и Био Технологии” в село Дойренци, обл. Ловеч, през септември 2020г.

В Центъра ще бъдат разположени следните “Модулни Направления”:

1. Ситуационен Център (Мониторингов Модул):

“Институт за Прецизно Земеделие” създава първият по рода си “Ситуационен Център“ за селското стопанство, без аналог в световен мащаб. Оборудван с най-модерната техника и апаратура, в центъра ще се за събират и анализират всички входящи данни с помоща на съвременни информационни, аналитични и технологични инструменти в реално време. Данните ще постъпват от оперативни дейности, техника, спътници, безпилотни летателни апарати (БЛА), камери, общественни подложки и други открити и лицензирани ресурси. Всички наши потребители ще могат да се възполват от следните възможности:

 • мониторинг на състоянието на наблюдаваните обекти с прогнозиране развитието на ситуациите, въз основа на анализа на постъпващата информация;
 • мониторинг и оценка на въздействието на външните влияния върху обектите на управление;
 • моделиране на резултати от управленските решения въз основа на използването на информационни и аналитични системи;
 • експертна оценка на взетите решения и тяхната оптимизация;
 • управление на всякакъв вид ситуации;
 • автоматично управление на зададени параметри и идентифициране на възможни резултати;
 • акумулиране в информационно-аналитичната система на управленски опит;
 • индивидуални решения "до ключ", за всяка една дейност по желание на потребителя;
 • възможност за самостоятелно модилиране на ситуации;

Профисионален екип, ще следи и управлява процесите нон-стоп, в помощ на всичките ни потребители.

2. Лаборатория Агро. хим. Анализ:

В помощ на своите потребители “Институт за Прецизно Земеделие”, създава и оборудва със най-модерното оборудване лаборатория за агрохимични анализи. В лобораторията ще работят профисионални научни специалисти и ще разполага със мобилни групи за събиране на почвени, растителни и други проби. Иформацията от проведените анализи автоматично ще постъпва в “Личният Кабинет” на потребителя, което ще позволи бързото и обработване от аналитичните и технологични инструменти и програми в реално време.

 • Фитомониторинг на растенията - контрол на процесите в развитието на растенията;
 • Агрохимичен анализ - анализ на почвата за съдържание на хранителни вещества;
 • Фитопатологичен анализ - определяне на патогени в растенията, семената и почвата;
 • Ентомологични изследвания - Микроскопично определяне на дребни вредители;
 • Агрохимична подръжка - Агро контрол на производството в стопанството от подготовка на почвата до прибиране на реколтата;
 • Тъканна диагностика - Определяне на броя на хранителните вещества в растенията през вегетационния период;
 • Хелминтологичен анализ - Определяне на заразата от нематоди на семена и почви;

За всички потребители, ще е напълно безплатен почвеният анализ - определяне на съдържанието на достъпни форми на макронутриенти (Р2О5, К2О), киселинност на почвата (рН, воден, физиологичен разтвор, хидролитичен), съдържание на хумус, лесно хидролизиран азот. Определяне на солевия състав на водния екстракт (хлориди, сулфати, карбонати ...). Определяне на метаболитен калций и метаболитен магнезий, подвижна сяра, почвена електрическа проводимост. Всички други анализи за потребителите, ще са с отстъпка от 10% или 20% в зависимост от статута на членство.

3. Лаборатория за размножаване на Ентомофаги

“Институт за Прецизно Земеделие” съвместно с водещият си партньор, компания “Агрономика”, Украйна, изгражда единственната на балканите лаборатория за био защита и размножаване на ентомофаги – трихограма (Trichogramma), златоочка (Chrysopa carnea), хабробракон (Habrobracon hebetor Say) и други.

4. Био лабораторен растителен модул

“Институт за Прецизно Земеделие” съвместно със своите научни партньори от Украйна, създава своя био растителна лаборатория която ще предостави на своите потребители, чисто нов вид разсад създаден по технологията “in vitro“. Културите “in vitro“, представляват култивирането на растителни клетки и тъкани върху изкуствена хранителна среда при абсолютно стерилни условия при наличието на определени фактори (светлина, температура, влажност, фотопериод). Клоналното микроразмножаване на растенията е вегетативно размножаване в “in vitro“ културата, което се базира на явлението тотипотентност (способността за съхраняване и обновяване на генетичната информация на отделно растение) Използването на “in vitro“ технологията за лечение и размножаване на растенията, позволява да се получи качествено нов разсад със следните предимства:

 • Абсолютно здрав разсад, без вътрешни и външни инфекции, причинени от вируси, бактерии, гъбички, хелминти, микоплазми и др.
 • Отглеждане на специални субстрати без контакт с почвата;
 • Гаранцията за оцеляване на полето е 100% (фиксирана в Споразумението за доставка на разсад);
 • Значително ускорен растеж на растенията, интензивно и равномерно развитие;
 • Пълна идентичност на сорта, тъй като всички разсади са моноклон от едно растение;
 • Повишен добив и свръх качествени плодове;
 • Бързо начало на плододаване, отлично качество на запазване и транспортируемост на плодовете;
 • Абсолютна температурна устойчивост при студ и повишена устойчивост на неблагоприятни условия на околната среда;
 • Засаждането на такива растения изисква минимум растителна защита, само профилактика;
 • Специална (силно развита) коренова система in vitro е в състояние да ускори растежа и регенерацията (възстановяването), ако е необходимо;
 • намалена гъстота на засаждане (нуждата от разсад на единица площ е наполовина по-малка);
 • Дълготрайност на експлоатацията на насажденията без намаляване на добива и признаци на израждане на сорта.

5. Модул БЛА

Всички знаем, че безпилотните апарати и дроновете са най – мощният сензор в наши дни. Отделно, масовото им навлизане в селското стопанство и земеделието, отдавна се предрича от всички специалисти и анализатори. За съжаление съществуващите на пазара модели основно са хоби версии да и доста скъпи и трудни за експлоатация. “Институт за Прецизно Земеделие” съвместно с международни партньори съдаде първият профисионален “Безпилотен Авиоотряд“. Авиоотряда разполага с пет различни модела безпилотни самолет, с различни характеристики и силови блокове, в зависимост от предназначението си. Както и три модела дронове. Всички литателни апарати разполагат с уникален софтуер за управление който позволява напълно автоматичен режим на работа.

6. Метео цифров модул

7. Модул Торове и припарати

“Институт за Прецизно Земеделие” заедно с научно-технологичните си партнери, създава първият глобален център за “Торове, почвообразователи и препарати”, обеденяващ опит, иновации, ноу-хау високи технологии и изкуствен интелект.

Плодовитостта на почвата може да бъде допълнително подобрена за сметка на допълнително добавени в почвата почвообразователи и торове , които добавят органично вещество и това довежда до подобряване на структурата на почвата и способства за създаването на здрава , плодородна земя.Решението - повишаване съдържанието на хумус в плодородният слой на почвата.

Ние използваме, преработката на растителни и животински отпадъци , отпадъци от птицепроизводството , ”зелени” отпадъци и 100%-ната и преработка, ние получаваме висококачествен продукт. Чрез добавянето на натурални агро минерали и изкопаеми такива , ние получаваме широка гама необходими за земеделието торове.

С използването и прилагането на органични микробактериални препарати за фиксиране на азота от въздуха, чрез процес на биологично фиксиране на азота. Чрез разлагането на соли,нитрати и фосфати, подобряваме структурата на почвата.

Внасянето на течни органични торове – хумати , решава проблема с повишаването на съдържаните хуматни вещества , хуминови соли и фулвокиселини.

Технологията на “Институт за Прецизно Земеделие” мини-фабрика „Констуктор за торове” позволява да се вземат под внимание всички пожелания на земеделците относително:

 • максималната ефективност и икономически изгоден комплекс при торенето
 • намаляване поливането до 50% минимум
 • ръст на добивите на 30-40%

Необходимо е да се знае само първоначалните нива на рН на почвата и вида на културата , която ще се отглежда – цялата останала информация, подготовят нашите квалифицирани инженери – агрономи.

Мониторинг за състоянието на почвите:

“Институт за Прецизно Земеделие” е разработил програма за контрол на состоянието на почвите, чрез вземане на почвени и растителни проби от Лабораторията за Агро. Хим. Анализи и поставяне на “Постоянни Источници” – датчиции и сензорри, позволяващи да имама точна онлайн информация за състоянието на полето, парниците, оранжерийте, по ключевите показатели – киселинност, температура на почвата, влажност, инсоляция и така нататък.

“Институт за Прецизно Земеделие”, в тясно сътрудничество с научни и технологични партньорски организации и институти от България, Украйна, Великобритания, Италия, Германия и Русия, подготвя за своите потребители:

 • индивидуални програми за повишаване природната плодовитост на земята, основана изключително на използването на органически и натурални материали, и пълно изключване на синтетически и химически вещества
 • Индивидуалални, “персонализирани” планове, за опредилени полета, с отчитане на всички земни, географски, метео дани и растителни дани, с предложение за най ефективни торове и препарати
 • Освен стандартните видове торове, предназначени за масова употреба, можем да разработим «персонализирани» видове - Течните торове за листно торене за всички видове култури
  Основен партньор за производството на “Течните торове за листно торене” е “Максгроу Кемикъл” ООД, добре известна не само на Българският пазар, учредена от научен екип на “ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ” – гр. София.
  Течните торове за листно торене «Максгроу» са интелектуална разработка на научен екип от ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ – гр. София.

TOP