"Институт за Прецизно Земеделие"

Един от основните проекти на "Институт за Прецизно Земеделие" е създаването на мрежа от “Регионалени Центрове за Цифрови и Био Технологии”, във цялата страна, която ще предоставя услуги на селскостопанските предприятия, използвайки техническа база, сертифицирани специалисти и "Единна Цифрова Платформа", която интегрира и внедрява научни и технологични инициативи и решения „ДО КЛЮЧ“.

Цифрова платформа на фермера

“Единният Цифров Портал” е платформата, която чрез “Личен Кабинет“, дава достъп на всички потребители до голяма база с цифрови програми и системи за информация, управление и анализ на всички видове работи и процеси във всичките сфери на селското стопанство и редица други отрасли, базирана на собственна невронна мрежа (изкуствен интелект).

Регионален Център за Цифрови и Био Технологии

В рамките на реализацията на проект, „Иновационен Хъб за Цифровизация и Био Технологии в Селското Стопанство” “Института за Прецизно Земеделие”, планира да открие първият си “Регионален Център за Цифрови и Био Технологии” в село Дойренци, обл. Ловеч, през септември 2020год.

Ние работим в съответствие с правилата и с подкрепата на

Услуги

Блог

Партньори

Все още имате въпроси? Пишете сега!

TOP