Цифрова платформа на фермера

Увеличете производителността със силата на новите технологии

“Единният Цифров Портал” е съвременен иновационен софтуер, разработен и създаден от IT партньорите по поръчка на “Института за Прецизно Земеделие”, съдържа следните основни инструменти:

  • Електронни карти, на земеделска земя, съдържание на хранителни вещества в почвата, ортофотоснимки, карти за покритие според селскостопанските операции, рецептурни карти, различни тематични карти и други растерни и векторни слоеве;
  • Използване на функциите за оборудване и наблюдение, изчисляването на третираната площ;
  • Интеграция с различни външни системи за мониторинг на космомониторинга, различните видове метеостации за прогноза за времето;
  • Оперативно планиране на работата, обвързване с оглед на реалната действителност, получаване на оперативни план-фактически отчети. Интеграция с всички видове бордови системи на съвременната или модернизираната селскостопанска техника;
  • Създаване на годишни производствени планове въз основа на технологични карти.
  • Функции за автоматизирано създаване на планове за диференцирано прилагане на торове и продукти за растителна защита, основани на данни от аерофотоснимки, космомониторинг, агрохимично изследване и други източници;
  • Използване на системи за подкрепа на споделяне на решения, основани на изкуствен интелект;
  • Гарантиране на взаимодействието на потребителите (земеделските стопани) с доставчиците на услуги и други, въз основа на сключване на интелигентни договори, сключени с използването «блок-чейн» технологии;
  • Използване на невронни мрежи за различни задачи за моделиране и глобален контрол в растениевъдството, животновъдството и други отрасли;
  • Автоматично интегриране на счетоводството на производството в счетоводните системи.

В световен мащаб има хиляди цифрови системи и програми за информация, управление и анализ за всички сфери на селското стопанство, повечето от тях изискват специализирани хардуерни устройства и работят само с определении видове бордови системи. Цените им за индивидуално ползване са непосилни за малките и средни стопанства.

“Институт за Прецизно Земеделие”, чрез “Единният Цифров Портал” успешно създава единственната в света, “Голяма База за Цифрови Програми“, достъп до тях ще получи всеки един потребител чрез “Личен Кабинет“, на достъпни корпоративни цени. “Единният Цифров Портал” ще даде възможност на всички видове програми за интеграция с всички видове хардуерни устроиства и бордови системи на съвременната или модернизираната селскостопанска техника.

Чрез Открити Процедури (Обществени Поръчки по ЗОП), постоянно ще привличаме нови и иновативни продукти с доказано качество и гаранции за експлоатации.

Ползи за фермерите

от прилагането на геопортала

Интеграция на процесите за събиране на данни на място

Оперативен мониторинг на оборудването

Помощ при планирането на бъдещи култури

Какво ще получите?

01

Мощен настолен ГИС

02

Инструменти за събиране на данни от смартфон на място

03

Дистанционно наблюдение и управление на БЛА, интегрирани с ГИС

04

Услуги за поръчка на единично пространство в селскостопанския сектор, достъпни чрез Личен Кабинет

05

ГИС синхронизирано аналитично ядро

Поръчайте услуга

TOP