ЗА ФЕРМЕРИ

Заявление за регистрация на Асоцииран Член (земеделски стопанин)

Преди да попълните формуляра:

  1. Изтеглете и попълнете заявлението и въпросника (заявлението и въпросникът са в един документ)
  2. Сканирайте готовите документи във формат .pdf
  3. Прикачете сканираните документи към формата в полето "добавяне на документи"

 

Добавяне на документи (задължително)

TOP