КАРИЕРИ

Кариери в “Институт за Прецизно Земеделие”

Тук Вие можете да се запознаете с възможностите за реализация/развитие, които ИПЗ предлага.

Като работодател в най-новите и иновативни професионални направления в сектора на селското стопанство, “Институт за Прецизно Земеделие” се е стреми да предлага и осигурява привлекателни условия за работа на всеки един от настоящите си и бъдещи служители. Присъединявайки се към екипа на ИПЗ, вие ставате част и ще получите умения и навици в най-новите и иновативни професионални направления.

Основни задължения:

Изисквания за заемане на длъжността:

Ние предлагаме:

Необходими документи за кандидатстване:

 • Мотивационно писмо.
 • Професионална автобиография / CV / на български език – с актуална снимка.
 • Дипломи за завършено образование.
 • Медицинско свидетелство.

Основни задължения:

Изисквания за заемане на длъжността:

Ние предлагаме:

Необходими документи за кандидатстване:

 • Мотивационно писмо.
 • Професионална автобиография / CV / на български език – с актуална снимка.
 • Дипломи за завършено образование.
 • Медицинско свидетелство.

Основни задължения:

Изисквания за заемане на длъжността:

Ние предлагаме:

Необходими документи за кандидатстване:

 • Мотивационно писмо.
 • Професионална автобиография / CV / на български език – с актуална снимка.
 • Дипломи за завършено образование.
 • Медицинско свидетелство.

Основни задължения:

Изисквания за заемане на длъжността:

Ние предлагаме:

Необходими документи за кандидатстване:

 • Мотивационно писмо.
 • Професионална автобиография / CV / на български език – с актуална снимка.
 • Дипломи за завършено образование.
 • Медицинско свидетелство.

Основни задължения:

Изисквания за заемане на длъжността:

Ние предлагаме:

Необходими документи за кандидатстване:

 • Мотивационно писмо.
 • Професионална автобиография / CV / на български език – с актуална снимка.
 • Дипломи за завършено образование.
 • Медицинско свидетелство.

Основни задължения:

Изисквания за заемане на длъжността:

Ние предлагаме:

Необходими документи за кандидатстване:

 • Мотивационно писмо.
 • Професионална автобиография / CV / на български език – с актуална снимка.
 • Дипломи за завършено образование.
 • Медицинско свидетелство.

Основни задължения:

Изисквания за заемане на длъжността:

Ние предлагаме:

Необходими документи за кандидатстване:

 • Мотивационно писмо.
 • Професионална автобиография / CV / на български език – с актуална снимка.
 • Дипломи за завършено образование.
 • Медицинско свидетелство.

Основни задължения:

Изисквания за заемане на длъжността:

Ние предлагаме:

Необходими документи за кандидатстване:

 • Мотивационно писмо.
 • Професионална автобиография / CV / на български език – с актуална снимка.
 • Дипломи за завършено образование.
 • Медицинско свидетелство.
TOP