ЗА НАС

ИНСТИТУТ ЗА ПРЕЦИЗНО ЗЕМЕДЕЛИЕ

“Института за Прецизно Земеделие”, е сдружение с нестопанска цел, чиито основни цели са:

 • Обединяване усилията на научно-развойни фирми, софтуерни компании, производители на оборудване, научно-образователни организации, както и земеделски производители с цел подпомагане и внедряване в земеделското производство на цифрови технологии, анализ и обработка, автоматизация и роботизация, методи за защита и други;

 • Изграждане на уеб-базирана софтуерна платформа за индивидуален достъп на членовете на ИЗП до предлагани персонализирани услуги, подпомагащи оптимални методи за добив на земеделска продукция;

 • Внедряване на съвременни процедури, технологии и системи за управление и контрол на качеството и повишаване на производителността, гарантиращи добрата производствена практика чрез съответствието им с международни и европейски стандарти;

 • Популяризиране на възможностите, продуктите и услуги на своите членове. Взаимодействие с държавни органи и структури за подпомагане на земеделските производители. Кандидатстване за използване на ресурси на европейските фондове за подпомагане на добива и реализацията на продукция;
“Института за Прецизно Земеделие”, е автор и главен изпълнител на проект за цифровизация на селското стопанство с название „Иновационен Хъб за Цифровизация и Био Технологии в Селското Стопанство”, представляващ хибриден модел от „Единна Цифрова Платформа“ и “Регионалени Центрове за Цифрови и Био Технологии”. “Института за Прецизно Земеделие”, с помоща на международни партньорски, научни, изследователски и развойни, организации, институти, лаборатории, фирми и предприятия, разполага с огромен научно технически и експерементален потенциал, както и изключително компетентен Научен Съвет. Ние се гордеем с нашите международни партньори от Украйна, Италия, Австрия, Русия, Полша, Германия и Китай.

ЗА ИНСТИТУТА

Един от основните проекти на "Институт за Прецизно Земеделие" е създаването на мрежа от регионални центрове за цифрови технологии на прецизно земеделие (Агрохъбове), която предоставя услуги на селскостопански предприятия, използвайки техническа база, сертифицирани специалисти и единна цифрова платформа, която интегрира решения "до ключ", научни и технологични инициативи.

ПРЕДИМСТВА

Услугите ни са насочени към запазването, развитието и описанието на земеделската земя.

 • Лесно и ясно взаимодействие.

 • Висока скорост.

 • Гъвкавост и адаптивност в работата.

 • Гаранция за резултат и качество.

ЗА ГЕОПОРТАЛA

Това е платформата за проучване и изтегляне на данни от ГИС. Можете да анализирате и комбинирате набори от данни, като използвате карти. Нека постигнем целите си заедно.

 • Интегриране на процесите за събиране на полеви данни, оперативно наблюдение на оборудването, помощ при планиране на бъдещи култури.

 • Осигуряване на фермерите и агронома средства за ежедневно получаване и анализиране на настоящата ситуация в полетата.

 • Осигуряване на фермата с визуални инструменти за анализ на динамиката на растителността и факторите, които влияят върху нея.

 • Удобен инструмент за събиране на агрохимични параметри.

 • Платформата за натрупване на данни, важни за селскостопанското производство.

 • От мобилно устройство се предлага удобен портал за фермери.

 • Платформата за поръчка на услуги, свързани със селското стопанство.

Управителен съвет

Председател на УС

Борислав Бойчинов , представител на БТПП в Украйна - 2004 до 2014 г. Управител на „НатаАвиа“

Членове на УС

Хазарос Четинян , икономист, управител на "В баланс" Пловдив

проф. Младен Лилов , Университет по химични технологии и металургия UCTM София

проф. Виктор Кононов , Държавен аграрен университет в Белгород, Русия

Борислав Бойчинов

Димитър Славчев

Научен съвет

Членове на НС

проф. Младен Лилов , Университет по химични технологии и металургия UCTM София

Хазарос Четинян

проф. Виктор Кононов

Руслан Савчишин

проф. Анатолий Коваленко , Държавен аграрен университет в Белгород, Русия

Все още имате въпроси? Пишете сега!

TOP